Home

Welkom bij Stichting Habakuk
Vanuit de missie om mensen te helpen, te dienen en te begeleiden naar zelfstandigheid willen we zoveel mogelijk mensen op Goeree Overflakkee bereiken die moeilijk ‘mee kunnen’ met de maatschappij.

Doelgroep
Stichting Habakuk wil zich inzetten voor mensen die op wat voor manier dan ook zijn vastgelopen in hun dagelijkse bestaan. Dit kan door een (opeenstapeling van) bewuste keuze(‘s) zijn ontstaan, maar ook door een samenloop van omstandigheden. Iedereen uit deze doelgroep is welkom bij onze stichting Habakuk, mits zij zelf bereid zijn hun best te doen om hun eigen bestaan weer op te bouwen.

Maatschappelijke functie
De wijze waarop stichting Habakuk ook maatschappelijk betrokken wil zijn, is door er op uit te gaan om mensen te helpen die zelf een steuntje in de rug nodig hebben op praktisch en geestelijk gebied. Dit kan evt. met cliënten, onder begeleiding op praktisch gebied en met vrijwilligers.

Strategie
Wij willen geen eindbestemming zijn, maar juist het vertrekpunt. Bij stichting Habakuk zijn cliënten niet gearriveerd. We zijn er op gericht dat onze cliënten vanaf het moment dat ze binnen komen, gaan werken aan persoonlijke en geestelijke groei. Stichting Habakuk vangt haar cliënten op in een veilige omgeving waarin rust, reinheid en regelmaat centraal staat. Dit is de basis waaruit cliënten worden begeleid naar zelfstandigheid.
Dit willen we bevorderen door zoveel mogelijk in te haken op de persoonlijke interesses van de cliënt en uiteraard goed af te stemmen met eventuele zorgverlenende instanties of personen.

Programma
Stichting Habakuk biedt haar cliënten een gevarieerd programma aan die meewerken aan persoonlijke (fysieke, mentale, geestelijke) groei. Stichting Habakuk wil zich inzetten om mensen te leren zelfstandig te functioneren, zodat zij weer hun plaats binnen de maatschappij kunnen innemen en om kunnen gaan met tegenslagen.