ANBI gegevens

Gegevens

RSIN/Fiscaal nr: 857705908
KvK nummer: 69049629
Bankrekeningnummer: NL69RABO 0320 905950
Correspondentieadres: Anton Coolenstraat
Postcode: 3245 MC
Plaats: Sommelsdijk

Bestuur

Voorzitter: A. Bosman
Secretaris: A. de Landmeter
Penningmeester: M.R. Koole
Algemeen bestuurslid: D. Dijkstra

Beleidsplan

Via deze link kunt u ons beleidsplan downloaden.

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen beloning of onkostenvergoeding

Doelstelling

 1. De stichting heeft als doel:

De stichting heeft als doel de hoogste belangen van mensen en in het bijzonder van hen die een achterstand hebben opgelopen in de maatschappij, in hun geestelijke, verstandelijke en maatschappelijke ontplooiing stimulerend te begeleiden en te werken aan het oplossen en/of beheersbaar maken van bij hen levende problemen en vragen.

2. De stichting beoogt het algemeen nut.

3. De stichting heeft geen winstoogmerk.