Missie en visie

Missie
Stichting Habakuk vind haar oorsprong in het volbrachte werk van Jezus.

Wij zijn er van overtuigd dat liefde alles overwint. De liefde die God heeft voor mensen is de drijfveer voor al onze werkzaamheden. Deze liefde  willen wij uitstralen naar de mensen om ons heen in een veilige omgeving. Wij willen benadrukken dat iedereen er toe doet en waardevol is. Dat iedereen een kans krijgt om zijn of haar leven weer op te bouwen.

Visie
Vanuit deze missie willen we zoveel mogelijk mensen op Goeree Overflakkee bereiken die op wat voor manier dan ook niet meer mee kunnen met de maatschappij. Wij willen ons in de eerste plaats focussen op rust, en veiligheid. Huisvesting en een stabiele omgeving met mensen om je heen die je onvoorwaardelijk liefhebben. Wij geloven dat mensen pas kunnen gaan werken aan hun herstel, als ze zichzelf geliefd voelen. Vanuit die basis gaan we werken aan volledig herstel.

Strategie
Bij stichting Habakuk zijn deelnemers niet gearriveerd. Wij willen geen eindbestemming zijn, maar juist het vertrekpunt. We zijn er op gericht dat onze deelnemers vanaf het moment dat ze binnen komen, gaan werken aan persoonlijke en geestelijke groei. Stichting Habakuk vangt haar deelnemers op in een veilige omgeving waarin rust, reinheid en regelmaat centraal staat. Dit is de basis waaruit zij  worden begeleid naar zelfstandigheid. Dit willen we bevorderen door zoveel mogelijk in te haken op de persoonlijke interesses en uiteraard goed af te stemmen met eventuele zorg verlenende instanties of personen.. We willen zoveel mogelijk in spelen op de persoonlijke interesses van onze deelnemers. De deelnemer wordt bij ons uitgedaagd om de grenzen te verleggen. Dit bedoelen we met de opmerking dat we een vertrekpunt willen zijn en geen eindstation.

Doelstelling
Stichting Habakuk biedt haar deelnemers een gevarieerd programma aan die meewerken aan persoonlijke en geestelijke groei. Stichting Habakuk wil zich inzetten om mensen te leren zelfstandig te functioneren, zodat zij weer hun plaats binnen de maatschappij kunnen innemen en om kunnen gaan met tegenslagen.