Doelgroep

Stichting Habakuk wil zich inzetten voor mensen die op wat voor manier dan ook zijn vastgelopen in hun bestaan. Dit kan zijn door een (opeenstapeling van) bewuste keuze(‘s), maar ook door een samenloop van omstandigheden. Iedereen uit deze doelgroep is welkom, mits zij zelf bereid zijn hun best te doen om hun eigen bestaan weer op te bouwen.

Praktische hulp

Uiteraard zijn er bepaalde criteria verbonden aan de praktische hulp die we bieden. De mensen waaraan we kosteloos hulp bieden hebben:

  • niet genoeg financiële middelen
  • niet de capaciteit om het werk zelf uit te voeren
  • geen netwerk die het werk uit zou kunnen/willen voeren
  • datgene waar ze om vragen echt nodig om hun bestaan beter/veiliger te maken.
  • geen structurele hulpvraag (wekelijks of maandelijks dezelfde hulpvraag).

Mensen die niet in deze doelgroep vallen kunnen wel worden geholpen, maar dan tegen een redelijke vergoeding. Deze vergoeding komt ten goede aan de stichting.

Geestelijke hulp

Iedereen heeft het nodig om een luisterend oor te hebben. Soms voor prangende vragen, soms ook voor gewoon een gezellig kletspraatje. Neem gerust contact op als u eenzaam bent of vragen heeft.

Dagbesteding

De dagbesteding is opgezet voor personen vanaf 18 jaar. Het is de bedoeling dat de dagbesteding bij stichting Habakuk een vertrekpunt wordt en geen eindbestemming. Deelnemers zullen worden uitgedaagd om elke keer grenzen te verleggen, om vaardigheden aan te leren en structuur eigen te maken.

Voor het dagbestedingstraject denken we onder andere aan personen die:

  • In detentie hebben gezeten
  • Verslaafd zijn geweest
  • Dak en/of thuisloos zijn
  • Werkloos zijn
  • Psychische problemen hebben

Een vereiste om deelnemer te worden in ons dagbestedingstraject is, dat de deelnemer bereid is om actief mee te werken aan herstel.

Iemand uit bovenstaande doelgroep, die geïnteresseerd is, kan een aantal keren meedraaien in de werkplaats. Daarna wordt gekeken welke vervolg stappen er worden genomen.